Skip to content
English
English

Teganau Plastig

Ailgylchu gartref

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae'n bosibl ailgylchu Teganau Plastig mewn rhai mannau ailgylchu oddi cartref.

Gweld mannau ailgylchu cyfagos

Caiff teganau plastig eu gwneud o ddeunydd a elwir yn ‘blastig caled’, ac ni ellir ailgylchu’r plastig hwn yn yr un modd â’ch poteli, tybiau a photiau plastig a gasglwn o’ch cartref fel rhan o’n gwasanaeth casglu ailgylchu wythnosol.

Ewch ag unrhyw deganau neu gemau plastig sydd wedi torri i’ch canolfan ailgylchu leol. Os oes gennych deganau neu gemau plastig sy’n gweithio’n iawn ac mewn cyflwr da, rhowch nhw i siop elusen neu i grŵp cymunedol lleol, os gwelwch yn dda.

Os yw eich teganau a gemau plastig y tu hwnt i’w hadfer, efallai bod modd ailgylchu rhai o’r cydrannau o hyd os tynnwch y tegan yn ddarnau. Mae hyn yn cynnwys batris a phecynnau batris o unedau rheoli o bell, a dylid tynnu ac ailgylchu’r rhain.

Ewch draw i’n tudalen Halogiad

Ailgylchu eitem arall

Feindiwch eich ganolfan ailgylchu agosaf

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon