Skip to main content
English
English

Teiars

Ailgylchu gartref

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae'n bosibl ailgylchu Teiars mewn rhai mannau ailgylchu oddi cartref.

Gweld mannau ailgylchu cyfagos

Sut i ailgylchu teiars

  • Pan fydd angen teiars newydd ar eich car, bydd y garej sy’n eu gosod i chi gael gwared arnynt ar eich rhan fel arfer;

  • Os byddwch yn newid eich teiars gartref, mae’n bosibl y bydd cwmnïau teiars yn gallu cael gwared ar eich teiars am ffi fechan;

  • Gellir mynd â theiars dieisiau i Ganolfannau Ailgylchu – gallwch ddod o hyd i’ch canolfan agosaf isod. Efallai bydd cyfyngiad ar y nifer y cewch eu danfon yno a gallech hefyd orfod talu. Mae’n syniad ichi holi eich cyngor lleol.

Ailgylchu eitem arall

Feindiwch eich ganolfan ailgylchu agosaf

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon