Skip to main content
English
English

Teils – llawr a wal

Ailgylchu gartref

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae'n bosibl ailgylchu Teils – llawr a wal mewn rhai mannau ailgylchu oddi cartref.

Gweld mannau ailgylchu cyfagos

Sut i ailgylchu teils llawr a wal

  • Gellir cael gwared ar deils llawr a theils wal mewn canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref fel arfer;

  • Gall oriau agor canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref amrywio weithiau ar gyfer ceir a faniau. Os byddwch yn defnyddio fan i’w cludo yno, holwch ymlaen llaw rhag ofn bod angen caniatâd neu brawf adnabod i wneud hynny.

Ailgylchu eitem arall

Feindiwch eich ganolfan ailgylchu agosaf

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon