Skip to main content
English
English

Tuniau Paent (metel neu blastig)

Ailgylchu gartref

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae'n bosibl ailgylchu Tuniau Paent (metel neu blastig) mewn rhai mannau ailgylchu oddi cartref.

Gweld mannau ailgylchu cyfagos

Sut i ailgylchu tuniau paent

  • Caiff tuniau paent gwag, sych, wedi’u gwneud o fetel a phlastig eu derbyn yn y rhan fwyaf o ganolfannau ailgylchu gwastraff y cartref, holwch eich cyngor lleol yn gyntaf;

  • Ni dderbynnir tuniau sy’n cynnwys paent gwlyb mewn canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref gan nad ydynt yn cael derbyn paent hylifol, gan fod gwastraff hylifol wedi’i wahardd o safleoedd tirlenwi;

  • Peidiwch ag arllwys paent i gynwysyddion eraill, gan fod hyn yn ei atal rhag cael ei drin yn gywir a gall fod yn beryglus.

Darganfyddwch sut i gael gwared ar baent dros ben

Ailgylchu eitem arall

Feindiwch eich ganolfan ailgylchu agosaf

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon