Skip to content
English
English

Vapes

Ailgylchu gartref

Na, ni ellir ailgylchu ‘Vapes’ gartref ar hyn o bryd.

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae'n bosibl ailgylchu Vapes mewn rhai mannau ailgylchu oddi cartref.

Gweld mannau ailgylchu cyfagos

Sut i gael gwared ar ‘vapes’

  • Nid yw ‘vapes’ yn ddiogel i'w hailgylchu na'u gwaredu gartref. Peidiwch â rhoi ‘vapes’ yn unrhyw un o'ch biniau gartref.

  • Gellir cael gwared ar ‘vapes’ trwy gynlluniau ‘cymryd yn ôl’ gyda'r adwerthwr.

  • Mae rhai cynghorau lleol yn derbyn ‘vapes’ mewn canolfannau ailgylchu. Cysylltwch â'ch cyngor lleol am wybodaeth.

Ailgylchu eitem arall

Feindiwch eich ganolfan ailgylchu agosaf

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon