Skip to content
English
English
Casgliad o mathau gwahanol o gwastraff bwyd

Sut mae gwastraff bwyd yn gallu creu ynni?

Ailgylchu gwastraff bwyd i greu pŵer

Ailgylchu gwastraff bwyd i greu pŵer

Cymru yw trydedd genedl orau’r byd am ailgylchu, ac mae mwy a mwy o ddinasyddion Cymru’n ailgylchu eu gwastraff bwyd i greu pŵer. Pan fo’ch gwastraff bwyd yn...

Sut mae gwastraff bwyd yn creu trydan

Sut mae gwastraff bwyd yn creu trydan

Mae’r rhan fwyaf o gynghorau lleol yng Nghymru’n anfon eu gwastraff bwyd i gyfleuster Treulio Anaerobig, proses sy’n defnyddio micro-organebau o’r enw ‘metha...

Pweru eich teledu

Pweru eich teledu

Mae’r rhan fwyaf o bobl Cymru’n ailgylchu eu hesgyrn cig a physgod, eu crwyn ffrwythau a llysiau, bagiau te, plisg wyau a chrafion oddi ar y plât. Gall un ll...

Pweru eich cartref

Pweru eich cartref

Mae eich gwastraff bwyd wedi’i ailgylchu’n mynd yn ôl i’r gymuned ar ffurf ynni adnewyddadwy. Mae ailgylchu 32 o grwyn banana’n creu digon o ynni i bweru car...

Pweru eich ffôn clyfar

Pweru eich ffôn clyfar

Mae’r rhan fwyaf ohonom yn mwynhau disgled o de, boed yn seibiant yn ystod y diwrnod gwaith neu’n gyfle i ddal i fyny gyda ffrindiau. Gall ailgylchu dim ond ...

Sut i ddechrau arni

Sut i ddechrau arni

Mae pob cyngor lleol yng Nghymru’n darparu casgliad ailgylchu gwastraff bwyd wythnosol cyfleus. Y cwbl y mae ei angen arnoch i ddechrau arni yw cadi gwastraf...

Sut i ailgylchu gwastraff bwyd