Skip to main content
English
English

Cartonau Bwyd a Diod

Ailgylchu gartref

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae'n bosibl ailgylchu Cartonau Bwyd a Diod mewn rhai mannau ailgylchu oddi cartref.

Gweld mannau ailgylchu cyfagos

Pa gartonau bwyd a diod y gellir eu hailgylchu?

  • Rinsiwch gartonau gwag a chynwysyddion Tetra Pak ar gyfer diodydd cyn eu rhoi allan i’w hailgylchu. Cewch adael unrhyw gaeadau plastig arnynt ac unrhyw wellt yfed ynddynt hefyd; bydd y rhain yn cael eu tynnu a’u hailgylchu ar ôl cael eu casglu;

  • Rinsiwch gartonau gwag a chynwysyddion Tetra Pak ar gyfer bwydydd fel cawl cyn eu rhoi allan i’w hailgylchu;

  • Ni ellir ailgylchu pecynnau coffi ar hyn o bryd a dylid eu rhoi yn eich bag neu fin ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu.

Mae’n dda gwybod

Gellir ailgylchu pecynnau bwyd a diodydd plastig wedi’u lamineiddio, fel codenni bwyd babanod, bwyd anifeiliaid anwes a hylif golchi gyda bagiau a deunyddiau lapio plastig gan rai manwerthwyr.

Dysgwch fwy: Pecynnau bwyd a diod.

Ailgylchu eitem arall

Feindiwch eich ganolfan ailgylchu agosaf

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon