Skip to main content
English
English

Gwisg Ysgol

Ailgylchu gartref

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae'n bosibl ailgylchu Gwisg Ysgol mewn rhai mannau ailgylchu oddi cartref.

Gweld mannau ailgylchu cyfagos

Sut i ailgylchu gwisg ysgol

  • Gellir ailgylchu eitemau o ddillad heb fathodynnau arnynt yn y ffordd arferol – gallwch ddod o hyd i’ch lleoliadau agosaf isod. Fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd angen ailgylchu’r rhai sy’n cynnwys logo mewn ffordd wahanol.

Mae’n dda gwybod

Sut i gael gwared ar wisg ysgol gyda bathodyn arni

Cyngor i rieni

Ar gyfer dillad sy’n cynnwys bathodyn gydag enw’r ysgol, holwch a yw’r ysgol yn cynnig cynllun dychwelyd. Fel arall, anogwch nhw i sefydlu man casglu a gadael iddynt wybod y gallant gysylltu â’u cyflenwr gwisg ysgol neu’r awdurdod addysg lleol am gyngor.

Cyngor i ysgolion

Os oes gennych symiau mawr o wisg ysgol sy’n cynnwys eich logo ac sydd angen eu gwaredu mewn modd diogel, neu os hoffech roi’r eitemau hyn o wisg ysgol i achos elusennol, cysylltwch â’ch cyflenwr gwisg ysgol neu’ch awdurdod addysg lleol am gyngor. Byddant yn gallu dadansoddi a mesur eich gwastraff gwisg ysgol a gwerthuso’r camau mwyaf priodol i’w cymryd.

Ailgylchu eitem arall

Feindiwch eich ganolfan ailgylchu agosaf

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon