Skip to content
English
English
Llaw yn codi tyri bys gyda'r geiriau: "Trydydd yn y byd am ailgylchu, dim ond dweud. Bydd wych, ailgylchu"

Newyddion Ac Ymgyrchoedd

Ymgyrch Bydd Wych. Ailgylcha

Ar y dudalen hon

Ymgyrch Bydd Wych. Ailgylcha.

Lansiwyd ymgyrch Bydd Wych. Ailgylcha yn gyntaf ym mis Medi 2020, a hwn yw ymgyrch ailgylchu mwyaf Cymru erioed, sy’n anelu at helpu Cymru gyrraedd ei dargedau o ailgylchu 70% erbyn 2025 a bod yn genedl ddiwastraff erbyn 2050.

Llaw gwyn yn ddal craidd afal gyda'r geiriau "Cer amdani gyda gwastraff bwyd"

Ariennir ymgyrch Bydd Wych. Ailgylcha gan Lywodraeth Cymru ac fe’i rheolir gan Cymru yn Ailgylchu; cynhaliwyd yr ymgyrch mewn tair rownd rhwng Medi 2020 a Mawrth 2021.

Llaw dynes yn dal potel plastig gwyrdd gyda'r geiriau "Dangosa i boteli'r ystafell molchi pwy di'r bos"

Cymru yw’r drydedd genedl orau yn y byd am ailgylchu ar hyn o bryd, ac mae’r ymgyrch yn annog dinasyddion Cymru i ailgylchu mwy o’r pethau cywir yn fwy aml er mwyn helpu i gael Cymru i rif un yn y byd am ailgylchu.

Llaw gwyn yn dal can diod gyda'r geiriau "Gwasga dy ganiau"

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid ledled Cymru i hyrwyddo neges Bydd Wych. Ailgylcha i'w cwsmeriaid, gweithwyr, myfyrwyr, ymwelwyr, aelodau, tenantiaid a rhanddeiliaid.

Darganfod mwy

Cewch fwy o wybodaeth am ymgyrch Bydd Wych. Ailgylcha yma www.byddwychailgylcha.org.uk Os oes gennych chi ddiddordeb bod yn bartner ymgyrch, anfonwch ebost atom at [email protected] Byddwch yn rhan o rywbeth Gwych a dewch inni gael Cymru i’r brig!

Cynnwys cysylltiedig

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon