Skip to main content
English
English

Bagiau a deunydd lapio plastig

Ailgylchu gartref

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae'n bosibl ailgylchu Bagiau a deunydd lapio plastig mewn rhai mannau ailgylchu oddi cartref.

Gweld mannau ailgylchu cyfagos

Pa fathau o fagiau a deunydd lapio plastig y gellir eu hailgylchu?

 • Holl fagiau plastig heblaw bagiau bioddiraddadwy neu gompostadwy;

 • Bagiau bara;

 • Bagiau leinio bocsys grawnfwyd;

 • Haenen lynu a’r modrwyau clymu o becynnau aml-becyn o ddŵr, caniau ac ati;

 • Bagiau bwyd o’r rhewgell, e.e. bagiau llysiau wedi’u rhewi, sglodion ac ati;

 • Bagiau sych lanhawyr neu fagiau sy’n gorchuddio dillad newydd;

 • Bagiau lapio cylchgronau a phapurau newydd;

 • Bagiau sy’n dal ffrwythau a llysiau rhydd;

 • Swigod lapio;

 • Polyethylen dwysedd isel (Low-density/LDPE) – cod adnabod resin 4.

Pa fathau o fagiau a deunydd lapio plastig na ellir eu hailgylchu?

 • Bagiau neu blastig ystwyth budr, er enghraifft os oes darnau o fwyd arnynt;

 • Plastig ystwyth nad yw’n bolyethylen (e.e. PP, PVC, eraill);

 • Haenen lynu neu haenen lapio blastig;

 • Bagiau a phlastig ystwyth compostadwy a bioddiraddadwy;

 • Caeadau tybiau a photiau o blastig ystwyth, e.e. potiau iogwrt;

 • Pecynnau ‘codenni’ bwyd a diod meddal;

 • Bagiau salad parod;

 • Deunydd lapio o’r becws, e.e. bagiau gyda nifer o fân dyllau ynddynt;

 • Bagiau bwyd wedi’i rewi plastig;

 • Bagiau plastig.

Mae’n dda gwybod

Gyngor gorau ar gyfer ailgylchu bagiau a deunydd lapio plastig

 • Dylai’r holl eitemau fod yn lân a heb fwyd arnynt;

 • Tynnwch y labeli gludiog oddi arnynt pan fo’n bosibl;

 • Nid yw bagiau compostadwy a bioddiraddadwy wedi’u dylunio i’w hailgylchu, ac os ydynt yn cyrraedd y system ailgylchu, gall achosi problemau ansawdd yn y deunydd eilgylch.

Ailgylchu eitem arall

Feindiwch eich ganolfan ailgylchu agosaf

Eitemau tebyg

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon