Skip to content
English
English

Bagiau plastig

Ailgylchu gartref

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae'n bosibl ailgylchu Bagiau plastig mewn rhai mannau ailgylchu oddi cartref.

Gweld mannau ailgylchu cyfagos

Pa fathau o fagiau plastig y gellir eu hailgylchu?

  • Bagiau plastig yn cynnwys bagiau am oes.

Pa fathau o fagiau plastig na ellir eu hailgylchu?

Nid yw bagiau compostadwy a bioddiraddadwy wedi’u dylunio i’w hailgylchu gyda phlastigion eraill, ac os ydynt yn cyrraedd y system ailgylchu, mae’n bosibl y byddant yn cael effaith negyddol ar ansawdd y deunydd eilgylch. Os bydd angen cael gwared ar yr eitemau hyn arnoch chi, ac nad oes gennych fin neu domen gompost, yna rhowch y rhain yn eich bag neu fin ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu.

Ewch i fwrw golwg ar ein tudalen Plastig Ystwyth

Ailgylchu eitem arall

Feindiwch eich ganolfan ailgylchu agosaf

Eitemau tebyg

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon