Skip to main content
English
English

Bagiau plastig

Ailgylchu gartref

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae'n bosibl ailgylchu Bagiau plastig mewn rhai mannau ailgylchu oddi cartref.

Gweld mannau ailgylchu cyfagos

Pa fathau o fagiau plastig y gellir eu hailgylchu?

  • Bagiau plastig yn cynnwys bagiau am oes.

Pa fathau o fagiau plastig na ellir eu hailgylchu?

Nid yw bagiau compostadwy a bioddiraddadwy wedi’u dylunio i’w hailgylchu gyda phlastigion eraill, ac os ydynt yn cyrraedd y system ailgylchu, mae’n bosibl y byddant yn cael effaith negyddol ar ansawdd y deunydd eilgylch. Os bydd angen cael gwared ar yr eitemau hyn arnoch chi, ac nad oes gennych fin neu domen gompost, yna rhowch y rhain yn eich bag neu fin ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu.

Ewch i fwrw golwg ar ein tudalen Plastig Ystwyth

Ailgylchu eitem arall

Feindiwch eich ganolfan ailgylchu agosaf

Eitemau tebyg

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon