Skip to main content
English
English

Tybiau Siocled a Losin Plastig

Ailgylchu gartref

Mae’n bosibl ailgylchu tybiau siocled a losin plastig gartref gyda’ch casgliad ailgylchu. Holwch eich cyngor lleol i weld a ydyn nhw’n eu casglu yn eich ardal chi.

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae'n bosibl ailgylchu Tybiau Siocled a Losin Plastig mewn rhai mannau ailgylchu oddi cartref.

Gweld mannau ailgylchu cyfagos
  • Pan fydd eich twb siocled a losin plastig yn wag, gallwch ei ddefnyddio i storio pob math o fanion, yn cynnwys clipiau papur, gemwaith, pinnau ysgrifennu a phensiliau!

Gallwch ddarganfod pa fathau eraill o dybiau plastig y gallwch eu hailgylchu ar ein tudalen potiau a thybiau plastig.

Ailgylchu eitem arall

Feindiwch eich ganolfan ailgylchu agosaf

Eitemau tebyg

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon